Du har inga varor i varukorgen
HANDBÖCKER I FOKUS
 

SEK Handbok 426, utg 5:2017

SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
SEK Handbok 426, utg 5:2017

PRIS 978,00 kr

 

SEK Handbok 444, utg 2:2017

SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer
SEK Handbok 444, utg 2:2017

PRIS 1.098,00 kr

STANDARDER I FOKUS
 

SS-EN 60034-12, utg 3:2017

Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer
SS-EN 60034-12, utg 3:2017

PRIS 462,00 kr

 

SS 437 01 02, utg 1:2014

Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
SS 437 01 02, utg 1:2014

PRIS 889,00 kr

PAKET I FOKUS
AKTUELLT

Vi finns här för dig!

Osäker på vilken standard du ska köpa? Fråga oss! Maila på shop@elstandard.se eller ring 08-444 14 00.

Köp både bok och pdf - få 30 % rabatt!

Gäller vid samtidig beställning av samma handbok i bokformat och i digitalt format.

NYHETER I SHOPEN

Beställ de nya Elinstallationsreglerna! 

Köp SS 436  40 00, utgåva 3:2017 här!

Köp SEK Handbok 444 som bok här!

Köp SEK Handbok 444 som pdf här!

SENAST PUBLICERADE

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader