Du har inga varor i varukorgen
HANDBÖCKER I FOKUS
 

SEK Handbok 446, utg 2:2014

SEK Handbok 446 - Elanläggningar - Säkerhet vid arbete
SEK Handbok 446, utg 2:2014

PRIS 369,00 kr

 

SEK Handbok 447, utg 1.1:2014

SEK Handbok 447 - Generatoraggregat - Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat
SEK Handbok 447, utg 1.1:2014

PRIS 258,00 kr

STANDARDER I FOKUS
 

SS-EN 50700, utg 1:2014

Områdesnät (PDAN) för anslutning av fiberoptisk bredbandsservis
SS-EN 50700, utg 1:2014

PRIS 706,00 kr

 

SS 437 01 02, utg 1:2014

Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
SS 437 01 02, utg 1:2014

PRIS 889,00 kr

PAKET I FOKUS
 

Industripaket 1

Innehåller SEK Handbok 436, utg 2:2009, SEK Handbok 421, utg 4:2005, SEK Handbok 449, utg 1:2009 och SEK Handbok 450, utg 1:2008
Industripaket 1

PRIS 1.432,00 kr

 

Fiber- & telepaketet

Innehåller SEK Handbok 434, utg 2:2009 och SEK Handbok 455, utg 1.1:2012.
Fiber- & telepaketet

PRIS 1.007,00 kr

SEK KURS

Dokumentera rätt! – Kurs i september
Hur hanteras teknisk dokumentation så att man på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare – och för dem som ska förvalta och underhålla?
Läs mer och anmäl dig till kursen den 23-24 september här.

NYHETER I SHOPEN

Nya utgåvor kompletterar varandra

SEK Handbok 419 visar hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning och kompletterar SEK Handbok 439 som ger en är en bred genomgång av alla aspekter på dokumentation av en elektrisk utrustning eller anläggning.

SENAST PUBLICERADE