Du har inga varor i varukorgen

Hittade 18337 artiklar

Sortera efter Datum | Namn
Sök per teknisk kommitté
 

SS-EN 60401-1, utg 1:2005

Magnetiska komponenter och material - Terminologi och beteckningar för kärnor av mjuka ferritmaterial - Del 1: Termer för fysiska defekter

SS-EN 60401-1, utg 1:2005

PRIS 556,00 kr


 

SS-EN 60609-1, utg 1:2005

Utvärdering av kavitationsskador i vattenturbiner, pumpar och pumpturbiner - Del 1: Reaktionsturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner

SS-EN 60609-1, utg 1:2005


 

SS-EN 62150-1, utg 1:2005

Fiberoptik - Aktiva komponenter - Mätning och provning - Del 1: Allmänt och vägledning

SS-EN 62150-1, utg 1:2005

PRIS 462,00 kr


 

IEC 60939-2:2005

Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements

IEC 60939-2:2005

PRIS 2.160,00 kr


 

SS-EN 60939-2, utg 1:2005

Passiva avstörningsfilter - Del 2: Gruppspecifikation för passiva filter för vilka provning avseende säkerhet är lämplig - Allmänna fordringar och provning

SS-EN 60939-2, utg 1:2005


 

SS-EN 62150-2, utg 1:2005

Fiberoptik - Aktiva komponenter - Mätning och provning - Del 2: Sändar-mottagarmoduler för ATM-PON

SS-EN 62150-2, utg 1:2005


 

SS-EN 60983, utg 1:1996

Belysningsmateriel - Miniatyrlampor

SS-EN 60983, utg 1:1996


 

SS-EN 61754-6, utg 1:1997

Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon - Del 6: Kontaktdonsfamilj typ MU

SS-EN 61754-6, utg 1:1997


 

IEC 61754-6-1:2003

Fibre optic connector interfaces - Part 6-1: Type MU connector family - Simplified receptacle MU-PC connector interfaces

IEC 61754-6-1:2003

PRIS 180,00 kr


 

SS-EN 61754-6-1, utg 1:2003

Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon - Del 6-1: Kontaktdonsfamilj typ MU - Gränssnitt för förenklat kontaktdon MU-PC

SS-EN 61754-6-1, utg 1:2003

PRIS 374,00 kr


 

IEC 62252:2004

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Radar for craft not in compliance with IMO SOLAS Chapter V - Performance requirements, methods of test and required test results

IEC 62252:2004

PRIS 2.970,00 kr


 

SS-EN 62252, utg 1:2005

Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning - Radar som inte uppfyller IMO SOLAS chapter V - Tekniska fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

SS-EN 62252, utg 1:2005

PRIS 1.430,00 kr


Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader