Du har 0 vara i varukorgen
Visa varukorg | Till kassan
VARUKORGEN
Summa ovanstående 0
Erhållen rabatt 0
Beräknad fraktkostnad 0

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom sitt område.

SEKs verksamhet startade 1907 genom att Svenska Elektriska Kommittén bildades för att vara svensk nationalkommitté av IEC (International Electrotechnical Commission). För det nationella standardiseringsarbetet bildades 1919 Elektriska Standardiseringskommittén, ESK.

De båda kommittéerna hade ett mycket starkt samarbetade och 1927 kom man överens om en gemensam organisation. Samarbetet utvecklades ytterligare och 1937 bildades Svenska Elektriska Kommissionen, SEK. I april 2007 ändrades namnet till SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.

Läs mer på www.elstandard.se

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader