Du har inga varor i varukorgen
PRIS 462,00 kr

SS-IEC 60092-506, utg 1:2017

Fastställd: 2017-11-23

Språk: Engelska  |  Sidantal: 13

Svensk titel

Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)

Engelsk titel

Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk

Information

ICS-kod

47.020.60;Elinstallationer i fartyg och marina konstruktioner

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader