SEK Svensk Elstandard SHOP - SS-EN 50496, utg 2:2018
Du har inga varor i varukorgen
PRIS 706,00 kr

SS-EN 50496, utg 2:2018

Fastställd: 2018-05-16

Språk: Engelska  |  Sidantal: 26

Svensk titel

Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning

Engelsk titel

Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site

Information

ICS-kod

17.240.00;Strålningsmätning

Relaterade produkter

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader