SEK Svensk Elstandard SHOP - SS-EN 62232, utg 1:2018
Du har inga varor i varukorgen
PRIS 1.632,00 kr

SS-EN 62232, utg 1:2018

Fastställd: 2018-05-16

Språk: Engelska  |  Sidantal: 243

Svensk titel

Bestämning av radiofrekvent fältstyrka, effekttäthet och SAR i närheten av radiobasstationer i syfte att bedöma exponering för elektromagnetiska fält

Engelsk titel

Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure

Information

ICS-kod

13.280.00;Strålningsskydd

Relaterade produkter

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader