Du har 0 vara i varukorgen
Visa varukorg | Till kassan
VARUKORGEN
Summa ovanstående 0
Erhållen rabatt 0
Beräknad fraktkostnad 0
PRIS 269,00 kr

SEK Handbok 458, utg 1:2019

Språk: Svenska  |  Sidantal: 32

Svensk titel

SEK Handbok 458 - Laddning av elfordon

Information

SEK Handbok 458 Laddning av elfordon kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddinfrastruktur för elfordon.

Handboken vänder sig främst till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare, men kan även läsas av beställare och innehavare av installationer för elfordonsladdning. Handboken riktar sig också till fordonsbranschen, som till exempel fordonsförsäljningsföretag och serviceverkstäder som ger råd till personer med laddbara elfordon, samt till fastighetsägare som har att ta beslut om laddningsplatser för elfordon.

Handboken tar upp de olika laddningsmoderna och olika kontaktdon samt förutsättningar och fordringar för elinstallationen.

Handboken är baserad på Elinstallationsreglerna och produktstandarder för elfordonsladdning.Svensk beteckning: SEK Handbok 458, utg 1:2019
Ansvarig kommitté: TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Notering:
Handboken är framtagen av Örjan Borgström på uppdrag av SEK Svensk Elstandard och har remissbehandlats i SEKs tekniska kommittéer TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, och TK 69, Elbilsdrift. E-nummer: 1699537.
ISBN: 978-91-984521-4-3

Relaterade produkter

Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader