Du har inga varor i varukorgen

Hittade 19270 artiklar

Sortera efter Datum | Namn
Sök per teknisk kommitté
 

SS-EN 60464-1, utg 1:2000

Fasta isolermaterial - Isolerlacker för elektriska ändamål innehållande lösningsmedel - Del 1: Definitioner och allmänna fordringar

SS-EN 60464-1, utg 1:2000


 

SS-EN 60851-4, utg 1:1997

Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper

SS-EN 60851-4, utg 1:1997

PRIS 462,00 kr


 

IEC 62270:2004

Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based control

IEC 62270:2004

PRIS 2.700,00 kr


 

SS-EN 62270, utg 1:2005

Vattenkraftverk - Vägledning vid användning av datorbaserad reglerutrustning

SS-EN 62270, utg 1:2005


 

SS-EN 60952-3, utg 2:2005

Flygplansbatterier - Del 3: Produktspecifikation och försäkran om konstruktion och prestanda (DDP)

SS-EN 60952-3, utg 2:2005


 

IEC 61019-1:2004

Surface acoustic wave (SAW) resonators - Part 1: Generic specification

IEC 61019-1:2004

PRIS 1.800,00 kr


 

SS-EN 61019-1, utg 1:2005

Ytvågsresonatorer - Del 1: Artspecifikation

SS-EN 61019-1, utg 1:2005


 

IEC 61337-1:2004

Filters using waveguide type dielectric resonators - Part 1: Generic specification

IEC 61337-1:2004

PRIS 1.260,00 kr


 

SS-EN 61337-1, utg 1:2005

Filter med dielektriska resonatorer av vågledartyp - Del 1: Artspecifikation

SS-EN 61337-1, utg 1:2005


 

IEC 61338-1:2004

Waveguide type dielectric resonators - Part 1: Generic specification

IEC 61338-1:2004

PRIS 1.800,00 kr


 

SS-EN 61338-1, utg 1:2005

Dielektriska resonatorer av vågledartyp - Del 1: Artspecifikation

SS-EN 61338-1, utg 1:2005


 

SS-EN 61754-21, utg 1:2005

Fiberoptiskt kontaktdonsgränssnitt - Del 21: Kontaktdonsfamilj typ SMI för plastfibrer

SS-EN 61754-21, utg 1:2005

PRIS 462,00 kr


Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader