Du har 0 vara i varukorgen
Visa varukorg | Till kassan
VARUKORGEN
Summa ovanstående 0
Erhållen rabatt 0
Beräknad fraktkostnad 0

Hittade 20940 artiklar

Sortera efter Datum | Namn
Sök per teknisk kommitté
 

SS-EN 50090-3-4, utg 1:2019

System för hem och fastighetsautomation (HBES) - Säkerhet i applikationsskikt, säker tjänst, säker konfigurering och säkerhetsverktyg

SS-EN 50090-3-4, utg 1:2019

PRIS 987,00 kr


 

SS-EN 61439-3, utg 1:2012/AC1:2019

Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän

SS-EN 61439-3, utg 1:2012/AC1:2019

PRIS 0,00 kr


 

SS-EN 50632-1, utg 1:2016/A1:2019

Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 1: Allmänna fordringar

SS-EN 50632-1, utg 1:2016/A1:2019

PRIS 257,00 kr


 

SS-EN IEC 61340-6-1, utg 1:2019

Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 6-1: Kontroll av statisk elektricitet i sjukhusmiljöer - Allmänna fordringar på anläggningar och system

SS-EN IEC 61340-6-1, utg 1:2019

PRIS 706,00 kr


 

SS-EN IEC 62087-7, utg 1:2019

Audio- och videoutrustning - Mätning av elförbrukning - Del 7: Bildskärmar för datorer

SS-EN IEC 62087-7, utg 1:2019

PRIS 706,00 kr


 

SS-EN IEC 60728-113, utg 1:2019

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 113: Optiska system för rundradio som endast belastas med digitala signaler

SS-EN IEC 60728-113, utg 1:2019

PRIS 1.091,00 kr


 

SS-EN IEC 62343-1, utg 2:2019

Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 1: Prestanda - Allmänt

SS-EN IEC 62343-1, utg 2:2019

PRIS 462,00 kr


 

SS-EN IEC 61315, utg 3:2019

Optofiberteknik - Kalibrering av effektmätare

SS-EN IEC 61315, utg 3:2019

PRIS 889,00 kr


 

SS-EN IEC 60793-1-31, utg 3:2019

Optofibrer - Del 1-31: Mätning och provning - Draghållfasthet

SS-EN IEC 60793-1-31, utg 3:2019

PRIS 706,00 kr


 

SS-EN 50377-18-1, utg 1:2019

Anslutningsdon för fiberoptik - Specifikationer - Del 18-1: Sändar-mottagarmodul typ 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) med kontaktdon av typen MPO försedd med ferruler för 12 fibrer, på 50/125 mikrometer-multimodfiber IEC 60793-2-10 kategori A1a.3b eller A1a.3b b

SS-EN 50377-18-1, utg 1:2019

PRIS 706,00 kr


 

SS-EN 50131-4, utg 2:2019

Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 4: Larmdon

SS-EN 50131-4, utg 2:2019

PRIS 706,00 kr


 

SS-EN IEC 60825-12, utg 2:2019

Laser - Säkerhet - Del 12: Särskilda fordringar på system för icke ledningsbunden optisk signalöverföring

SS-EN IEC 60825-12, utg 2:2019

PRIS 706,00 kr


Meddelande

Observera att detta kan påverka ert avtal och medföra extrakostnader